ویزا، مهاجرت و شهروندی

از طریق وکلای قابل اعتماد و قابل اعتماد خود، ما می توانیم مشاوره حقوقی و مشاوره شخصی را برای ارزیابی نیازهای مهاجرتی خاص تازه واردان ارائه دهیم. این شامل بررسی وضعیت مهاجرت آنها، شناسایی مسیرهای موجود برای اقامت دائم یا شهروندی، و ارائه راهنمایی در مورد فرآیندهای مهاجرت، الزامات، و جدول زمانی است. ما می توانیم به تازه واردان در دریافت ویزاها، مجوزها یا مدارک اقامت لازم برای اقامتشان کمک کنیم. این شامل راهنمایی آنها در فرآیند درخواست، اطمینان از ارسال دقیق و به موقع تمام مدارک مورد نیاز و پیگیری پیشرفت درخواست آنها است.

لطفا خدمات مورد نظر خود را انتخاب کنید